Info

Yhteinen yliopisto (yy) on joukko Jyväskylän yliopiston opiskelijoita, tutkijoita ja työntekijöitä. Koemme yliopistouudistuksen aiheuttaman epävarmuuden opiskelussamme ja työssämme, ja haluamme kyseenalaistaa yliopiston kehittämisen, josta opiskelijat ja henkilökunta on suljettu ulos.

Yliopistoa ollaan kytkemässä entistä tiiviimmin elinkeinoelämän tarpeisiin. Siitä ollaan tekemässä yrityksen tavoin toimivaa tuotantolaitosta. Selkeimmin näitä pyrkimyksiä ilmentää tavoite muuttaa yliopistolakia. Muutosprosessi on kuitenkin ollut käynnissä jo pitkään.

Me haluamme toisenlaista yliopistoa. Haluamme avata muutosprosessin ja kysyä vaihtoehtojen perään. Yliopistomuutosta on rakennettava yliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja työntekijöiden omista tarpeista käsin. Yliopistotoiminnan ydin on yliopistolaisten yhteistyö, jota on kuunneltava ja vahvistettava.

Rakennetaan yhdessä uutta avointa yliopistoa. Haluamme haastaa yritysyliopiston ja etsiä sille vaihtoehtoa. Muutosvastarinnan sijasta kyse on muutosvoimasta: opiskelija-, tutkija- ja työntekijälähtöisestä muutoksesta.

Kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Eri toimintatyylejä voidaan kehittää rinnakkain. Ylläpidämme kaikille avointa tiedotus- ja keskustelulistaa ”yy-keskustelu”. Sen löydät Googlegroupsista. Toimintaryhmillä on omat listansa.

Facebook-ryhmämme löytyy täältä.

Mainokset
%d bloggers like this: